April 13, 2005

RESOURCES: A practice textbook in the domain of journalism for human development appeared in Chisinau (MOLDOVA)

SOURCE: UNICEF Moldova
 
A PRACTICE TEXTBOOK IN THE DOMAIN OF JOURNALISM FOR HUMAN DEVELOPMENT APPEARED IN CHISINAU
22.03.2005

A Practice textbook in the domain of journalism for human development appeared in Chisinau. The book is signed by Igor Guzun assisted by Vsevolod Ciornei, DECA-press communicates.

The book is entitled "Omul, mai ales. Ghid de bune practici in domeniul jurnalismului pentru dezvoltare umana" (Human Being as a Special Matter. Practice Guide of Journalism for Human Development). The work has been published due to the co-operation between the Department of Journalism and Communication Science of the State University from Moldova, Independent Centre of Journalism and the United Nations Fund for Children from Moldova.

Starting from 2003, the young journalists of the Department of Journalism and Communication Science of USM, will attend a new course - "Jurnalism pentru dezvoltare umana" (Journalism for Human Development), while the new publication "Omul, mai ales" (Human Being as a Special Matter), edited in Russian and Romanian completes the didactic and informational resources of this discipline. last year, the book "Jurnalism pentru dezvoltare umana. Repere ale cursului universitar" (Journalism for Human Development. Supplement to the University Course) appeared under the same leadership. The work has formulated for the first time in Moldova the concept of Journalism for Human Development.

The book deals with such important topics like: investment in children and youth (minor justice, social isolation, HIV/AIDS prevention) and media campaigns of public use. The book will contribute to the formation of young journalists from Moldova.

At her turn, Giovanna Barberis, representative of the United Nations Fund for Children from Moldova explained that they support this action because "the final document of the UN Special Session for Children, "A World Fit for Children" mentions that the media institutions must get involved in the problem of informing children, parents, families and large public concerning the attempts that defend and promote human rights". Thus, the young journalists from Moldova may contribute to the solution to this problem.. 

*** end [DECA-press]
In Romanian:
 
 

    Un manual de practici reusite în domeniul jurnalismului pentru dezvoltare umană a apărut la Chişinău, cu semnătura lui Igor Guzun şi având o contribuţie a lui Vsevolod Ciornei, notează DECA-press.

    Purtând titlul Omul, mai ales. Ghid de bune practici în domeniul jurnalismului pentru dezvoltare umană, cartea a fost editată în cadrul unei iniţiative comune a Facultăţii Jurnalism şi Ştiinte ale Comunicării a Universităţii de Stat din Moldova, Centrului Independent de Jurnalism şi Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii în Moldova.

    Începând din 2003, tinerii jurnalişti de la Facultatea Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, beneficiază de un nou curs universitar - "Jurnalism pentru dezvoltare umana", iar proaspăta apariţie editorială, Omul, mai ales, tiparită în limbile română şi rusă, completează resursele didactice şi informaţionale ale acestei discipline. Anul trecut, în cadrul iniţiativei USM, CIJ şi UNICEF a apărut lucrarea Jurnalism pentru dezvoltare umana. Repere ale cursului universitar, care formulează, pentru prima oară în R. Moldova, conceptul de Jurnalism pentru dezvoltare umană.

    În prefaţa la cartea Omul, mai ales, doctorul habilitat Constantin Marin, decanul Facultăţii Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, USM, remarcă faptul că atât cursul universitar, cât şi Ghidul de bune practici în domeniul jurnalismului pentru dezvoltare umană vor putea oferi tinerilor reporteri un început cât mai bun în experienţa lor profesională, echipându-i cu competenţe practice în tematici cruciale pentru progresul societăţii moldoveneşti: investiţiile în copii şi tineri, de exemplu, prevenţia HIV/SIDA, justiţia juvenilă, excluderea socială sau campaniile media de utilitate publică.

    "Ghidul de bune practici, completat cu studii de caz, exerciţii, activităţi informale, exemple media reuşite, repere din coduri de conduită profesionala şi resurse informaţionale, reprezintă un instrument util şi necesar pentru formarea tinerilor jurnalişti din Moldova", notează decanul Facultăţii.

    La rândul său, în Cuvantul înainte al volumului, Giovanna Barberis, reprezentantul Fondului Naţiunilor Unite pentru Copii în R. Moldova, explică de ce UNICEF susţine această iniţiativă media: "Documentul final al Sesiunii Speciale ONU pentru Copii din 2002, numit O lume demna pentru copii, menţionează că instituţiile media "trebuie să joace un rol mai activ în informarea copiilor, părinţilor, familiilor şi publicului larg cu privire la iniţiativele care protejează şi promovează drepturile copilului". În acest efort tinerii jurnalişti din Moldova pot avea o contribuţie esentială". [DECA-press]

 

For questions/comments:

Violeta Cojocaru
Assistant Communication Officer
UNICEF Moldova
# 131, "31 August 1989" Str.
Chisinau, Moldova
Telephone:  373 22 220034
Facsimile:  373 22 220244
Mobile:           373 691 23 630
E-mail:     vcojocaru@unicef.org
Web: www.unicef.org
________________________________
For every child
Health, Education, Equality, Protection
ADVANCE HUMANITY
_________________________________________
 
Chris Schuepp
Young People's Media Network - Coordinator
c/o ECMC (European Centre for Media Competence)
Bergstr. 8 / 10th floor
D-45770 Marl - Germany
 
Tel.: +49 2365 502480
Mobile: +49 176 23107083
Fax: +49 12126 23107083
Email: cschuepp@unicef.org
URL: www.unicef.org/magic
Mailing list: http://groups.yahoo.com/group/youthful-media
 
The YPMN is supported by UNICEF and hosted by the ECMC.
 
The opinions and views expressed in this message and/or articles & websites linked to from this message do not necessarily reflect the views of the United Nations or its agencies.
_________________________________________

No comments: